Tăng chiều cao | Suckhoe365.com.vn

Tăng chiều cao

Chiều cao của con và thắc mắc của mẹ

Chiều cao của con thay đổi theo độ tuổi như thế nào? Đâu là thời kỳ vàng để con cao lớn? Mẹ nên làm gì để tạo những tiền đề tốt nhất...